Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2019

macka123
Daj duszy mojej ukojenie wielkie. A ciału memu kilka godzi oddechu. Daj zapomnienie o udręce dzisiaj i niemyślenie o tym, co mnie czeka jutro. Daj błogość niewiedzy i nieświadomości, daj zmysł nieprzeczuwania. I nie pozwól, żebym przyzwyczaił się do życia!
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viaRudeGirl RudeGirl
macka123
5319 6660 390
Reposted fromtfu tfu viaRudeGirl RudeGirl
macka123

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viakopytko kopytko
macka123
3724 dd72 390
Reposted frompiehus piehus viaskrzacik skrzacik
macka123
8920 6639 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaRudeGirl RudeGirl
macka123
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRudeGirl RudeGirl
macka123
5414 d926 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viaRudeGirl RudeGirl
macka123
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRudeGirl RudeGirl
3413 1e36 390
Reposted fromfakinszit fakinszit viaRudeGirl RudeGirl
macka123
9872 cfdd 390
lifehack
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaRudeGirl RudeGirl
macka123
4092 c99b 390
Reposted fromgarazowka garazowka viaRudeGirl RudeGirl
macka123
4503 eaa0 390
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viaRudeGirl RudeGirl

November 09 2018

macka123
3587 fe0c 390
macka123
macka123
7293 c1ce 390
Reposted fromleukopenia leukopenia viaambiwalencja ambiwalencja
macka123
0678 9f84 390
Reposted fromfortytwo fortytwo viaambiwalencja ambiwalencja
macka123
6134 5540 390
;D
Reposted fromIriss Iriss viaambiwalencja ambiwalencja
macka123
Tak, jestem pijany, bo na trzeźwo się pomyliłem. Upiłem się, żeby zerwać z moją pomyłką. (...) Upiłem się z trzeźwości. Mądrze się upiłem.
— Tango, Mrożek
Reposted fromink ink viaambiwalencja ambiwalencja
macka123

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
macka123
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl