Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2019

macka123
Chodzi o rodziny „smutnego dzieciństwa”, wynikającego z choroby psychicznej jednego z rodziców, nieprzepracowanej silnej traumy, np. śmierci ważnego członka rodziny lub zerwanie przez niego więzi z pozostałymi, wielokrotnych separacji, rozwodów i/lub fizycznych lub emocjonalnych nadużyć. Rujnujące psychikę dziecka są też oczywiste patologie: brutalne praktyki rodzicielskie, problemy związane z nadużywaniem alkoholu i narkotyków, przykład bliskich osób, które same cierpią na współuzależnienie emocjonalne. Głęboka próżnia emocjonalna, będąca wynikiem chaotycznej i niezorganizowanej historii rodziny, powoduje, że rozwija się nieświadomy – choć czasem aż nadto świadomy – mechanizm sprzężenia zwrotnego: uzależniony od nałogu partner (albo rodzic, dziecko, czy ktokolwiek pozostający w stałej relacji) staje się idealnym źródłem szacunku i uznania, którego potrzebuje współuzależniony. Coś, co uderza we współuzależnionych, to istnienie przesadnej tendencji, wręcz uporu, by wiązać się z osobowościami narcystycznymi, egoistami, zazdrośnikami.
Reposted fromagatiszka agatiszka viainsanedreamer insanedreamer
macka123
3478 7456 390
Reposted fromtfu tfu viaowieczkini owieczkini
Sponsored post
feedback2020-admin
macka123
Nigdy nie oceniaj nikogo po fragmentach historii, które o nim słyszałeś, bo możesz go zranić bardziej, niż byś tego chciał, a wtedy samo "przepraszam" nie wystarczy, żeby powrócić do jego świata.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRudeGirl RudeGirl
macka123
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła
— Halina Poświatowska
macka123
I cały czas przed oczami mam ten Twój uśmiech na sekundę przed tym, gdy pocałowałeś mnie po raz pierwszy.
— ja. dzisiaj. pijąc kolejne wino za to, że się jeszcze odezwiesz.
macka123
Człowiek dojrzały odpuszcza, nie mści się. Pielęgnując krzywdę, krzywdzi samego siebie. Życie jest zbyt krótkie, żeby się kłócić. Lepiej liczyć swoje błogosławieństwa i dbać o ludzi, których kochasz.
— Kayah

May 02 2019

macka123
8544 27b7 390
Reposted fromcotarsky cotarsky viaowieczkini owieczkini
macka123
5027 aa43 390
Reposted frompiehus piehus viaowieczkini owieczkini
macka123
4432 5aff 390
Reposted fromoll oll viaowieczkini owieczkini
macka123
Miłość nie jest naiwnością. To, że kogoś kochasz nie daje mu prawa, aby cię krzywdził.
— ks. Grzegorz
Reposted frommartrol martrol viaRudeGirl RudeGirl
macka123
4073 624a 390
Reposted fromtfu tfu viaRudeGirl RudeGirl

April 29 2019

macka123
9315 476d 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaRudeGirl RudeGirl
macka123
"Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska."
— A. Bracken: "Mroczne umysły"
Reposted frompensieve pensieve viaRudeGirl RudeGirl
macka123
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viaRudeGirl RudeGirl
6254 a3a5 390
Reposted fromjazminrose jazminrose viaRudeGirl RudeGirl
macka123
I po co wszystko Tobą pachnie 
Skoro tak dawno jesteś gdzieś 
Mówili mi, że będzie łatwiej 
Minie z czasem... 
— Kortez
Reposted fromlovvie lovvie viaRudeGirl RudeGirl
macka123
8622 e10d 390
daba dam dam daba daba dam dam
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaRudeGirl RudeGirl
macka123
3836 6d28 390
Reposted fromoll oll viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji

April 25 2019

macka123
0345 067b 390
Reposted fromYuei Yuei viaRudeGirl RudeGirl
macka123
8760 f82e 390
Reposted fromyikes yikes viaRudeGirl RudeGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...