Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

macka123
3587 fe0c 390
macka123
macka123
7293 c1ce 390
Reposted fromleukopenia leukopenia viaambiwalencja ambiwalencja
macka123
0678 9f84 390
Reposted fromfortytwo fortytwo viaambiwalencja ambiwalencja
macka123
6134 5540 390
;D
Reposted fromIriss Iriss viaambiwalencja ambiwalencja
macka123
Tak, jestem pijany, bo na trzeźwo się pomyliłem. Upiłem się, żeby zerwać z moją pomyłką. (...) Upiłem się z trzeźwości. Mądrze się upiłem.
— Tango, Mrożek
Reposted fromink ink viaambiwalencja ambiwalencja
macka123

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
macka123
macka123
1514 5667
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaambiwalencja ambiwalencja
macka123
3398 6cbf 390
Po co pigułka "dzień po"
Reposted fromjankoza jankoza viaambiwalencja ambiwalencja
macka123
1191 efad 390
Reposted fromintryga intryga viaambiwalencja ambiwalencja
macka123
A mogłem, kurwa, spać do oporu. To nie, ambicji się zachciało. Gówniany ten dzień, oj gówniany.
— Michał Juszczyk
Reposted fromlambadada lambadada viaambiwalencja ambiwalencja
macka123
Łatwo jest być odważnym i pewnym siebie jak się dobrze wygląda.
Reposted frommadeliine madeliine viaambiwalencja ambiwalencja
macka123
macka123
1492 f7c3 390
kucyki? to dla ciot!
macka123
Nie mów, że nie masz wystarczająco dużo czasu. Masz dokładnie tyle samo godzin w ciągu dnia, ile mieli Hellen Keler, Ludwik Pasteur, Michał Anioł, Matka Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson i Albert Einstein.
— H. Jackson Brown Jr.
macka123
1518 9374 390
Reposted fromacrylic acrylic viaambiwalencja ambiwalencja
macka123
8211 a157 390
macka123
7818 1d5f 390
macka123
9225 32d2 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl